สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรา คือ ชีวิตเรา สิ่งที่มีค่าที่สุดในใจเรา คือ หัวใจเรา อย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปยกให้ใคร อย่าเอาใจทั้งใจไปให้ใครคนเดียว อย่ายกสิ่งที่มีค่าที่สุด และดีที่สุดของเราไปให้ใครดูแล เพราะไม่มีใคร…ที่จะดูแลมันได้ดีไปกว่าตัวเราเอง

อย่าปิดกั้นความรู้สึกของหัวใจ อย่าบอกว่าเกิดมาเพื่อรักคนๆ เดียว คนใจแคบเท่านั้นที่เกิดมาเพื่อรักคนได้คนเดียว เราสามารถรักใครต่อใครได้มากมาย ขอเพียงให้รู้จักหน้าที่ของความรัก หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อคนที่เรารัก รักต่างแบบ…ปฏิบัติในหน้าที่ต่างกัน

แล้วเมื่อวันใดวันหนึ่ง… คนบางคนไม่แยแสกับความรักที่เรามีให้ เราก็ยังคงเหลือใครต่อใครอีกมากมาย… และไม่เห็นต้องเจ็บเจียนตาย ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำหน้าที่ให้รักนั้นเต็มที่แล้ว

อากาศร้อนอบอ้าว ออกมายืนคุยกับแสงแดด อากาศหนาวขาดใจ ออกมาหาอุ่นไอลมหนาว เราจะรู้ว่าร้อนหรือหนาว…ก็ต่อเมื่อเราได้สัมผัสกับมัน ก็เหมือนความรัก อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็ต้องไปสัมผัสกับมัน แต่อย่าทรมานตัวเอง ด้วยการยืนตากแดดนานๆ หรือยืนต้านทานลมหนาว ถ้ารู้ว่าร้อนนัก…ก็หลบที่ร่ม ถ้ารู้ว่าหนาวนัก…ก็ก่อเตาผิง

ความรักจะไม่ทำร้ายเรา…ถ้าเราไม่ทำร้ายตัวเอง

…ถ้าเธอรู้จักรัก…

แสงแดดจะทำให้เธออบอุ่น ลมหนาวจะทำให้เธอหลับสบาย…

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม…หากเรารู้จักที่จะรักมันให้ถูก

คน ๆ หนึ่ง