ผู้คน…
มากมาย
ขวักไขว่

หลายคน
วุ่นวาย
ว่ายวน

หลากคน
มากล้น
หนทาง

หาก…บางคน
ไร้ (ตัว) ตน
หมดหนทาง
…..

จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม