Photo by PinYourFootSteps.com

นครพนม…

ดินแดนแห่งมนต์ขลัง
สาวงามสองฝั่งลำน้ำของ
หมอกเมยห่มคลุมทุ่งทอง
ฝากใจกับหมอกหมองใหม่ในสายแสง

ย่ำรุ่งอรุณฉาย
นครพนมงดงามมิได้แสร้ง
ทิวทัศนียภาพแปลง
ในทิวหมอกขาวใต้สายแสงแห่งอรุณ

ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ
30 เมษายน 2557