Photo by Nest Kokanest

ชีวิต…ต้องการอยู่กับสิ่งใดกัน
ชีวิต…ต้องการเรียนรู้สิ่งใดหรือ

หรือ…ชีวิต ต้องการเสียงหัวเราะเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่ย้อนกลับ
หรือ…ชีวิต ต้องการความอ่อนหวานเหมือนดอกไม้แย้มผลิบาน
หรือ…ชีวิต หรือต้องการสิ่งใดรอบข้างปลอบใจในคืนหม่น

ดวงตะวันยังทอแสงแม้นมีห่าพายุฝนบดบัง
ยอมอ่อนล้ารับความฝันที่ผ่านไปกับสายลม
ธารธาราร้องเพลงเศร้า ๆ รับเสียงสายลมที่โหยหวน
ก้อนหินร้องเพลงเหงา ๆ บอกพรรณพฤกษาอยู่ชั่วกาล
ชาวไร่แบกจอมเสียมกลับบ้าน…
ใต้ดวงจันทร์อีกฟากกลับมีฝนพรำเบา ๆ กล่อมใจในวันพรุ่ง

ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ