อยากจะเปรียบชีวิต คือ ละคร
แบ่งเป็นตอนดังใจเราเคยฝัน
เมื่อแรกเริ่มกำเนิดมาจากครรภ์
มีชีวิตสุขสันต์แสนเปรมปรีด์

ครั้นเติบใหญ่รายล้อมด้วยความรัก
ใฝ่ปัญญาศึกษาเพิ่มราศี
มีคู่ทุกข์คู่ยากลูกหลานดี
เพียงเท่านี้ชีวีก็สุขใจ

หากความจริงเรารู้แสนยากนัก
เราประจักษ์ชีวิตใช่สดใส
ไม่สามารถลิขิตความเป็นไป
หารู้ไม่สิ่งใดต้องเจอะเจอ

แต่สิ่งหนึ่งพึงรู้พึงตระหนัก
ชีวิตเราจักไซร้กำหนดได้
ชีวิตใครชีวิตมันกำหนดไป
หากเพียงใจรักดีก็ดีแฮ

ทั้งสุขีทุกขังสังวรณ์ไว้
ปล่อยสายน้ำเวียนไปตามกระแส
สัจธรรมกาลเวลาย่อมผันแปร
ขอแค่ใจมั่นคง….จงกระทำ

พิราบขาว