เจ้านกขมิ้นสีเหลืองอ่อน
ยามนี้จักร่อนรังนอนไหน
โอละเห่เอย….หัวใจ
พ่อนกจากลาไกลมิหวนมา

รอเจ้ากลับรังคอยฟังเสียง
มานอนเคียงแนบ อก กก กอดข้า
แม่นกร้างกลางหอชูคอหา
โอ้ขวัญตาใยมิมาให้ข้าเชย

สิ้นแสงแดดคราใดหัสใจข้า
เฝ้าเพรียกหาแต่เจ้าอยู่ เหวย เหวย
แดดลับรอนคงร่อนตกแล้วอกเอย
โอ้คู่ขเนย ป่านนี้เจ้าเคล้าคลอใคร

เจ้านกขมิ้นพเนจร
ป่านนี้จักร่อนรังนอนไหน
โอละเห่เอยหัวใจ
เจ้าจากไป…ใยมิคืนหัวใจของข้ามา

ธิดามนต์ พิมพาชัย
ครั้งหนึ่งในป่ากว้าง