Photo by Diana Johanna Velasquez

หนาวมา หนาวนี้ เพิ่งจะหนาว
หนาวมา กับลมหนาว ในเช้าใส
หนาวคำ โป้ปด คดข้างใน
หนาวใจ จะเท่าไร ให้ร้าวทน

อรรณพ นิพิทเมธาวี