เงียบ ๆ งำ ๆ ทำไม่รู้
เฉย ๆ ดู ๆ เล็ง ๆ ไว้
ขืนกระโตก ขืนกระตาก ลำบากใจ
นิ่ง ๆ ไป ไฟจะไหม้ ก็ช่างมัน

อรรณพ นิพิทเมธาวี
20 มีนาคม 2556