Photo by Thodsapol Thongdeekhieo

โอ้เอย เจ้าเด็กน้อยที่อ่อนไร้
เจ้าสงสัยในสาดแสงที่ผ่านม่านแห่งวัยฝันหรือไรเล่า…

จงรู้เทิดรู้ไว้…
เจ้ายังต้องผ่านวันวัยยาวไกลอีกนานเนิ่น…
เจ้าจะต้องได้ดุ่มเดินบนด่านฝันอันสุดปรารถนา
แม่เฒ่าเฝ้าเหย้าเฮือนอยู่อย่างพันผูกเจ้าดุจดวงใจ

เจ้าเห็นไหม!
สาดแสงแห่งรุ่งอรุณ
และนั่นความอ่อนละมุนของมือแม่…

โอ้เอย เจ้าเด็กน้อย
เจ้าจงคอยมองแสงหม่นของคืนค่ำอยู่คู่ดูแลแม่…

ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ