ใฝ่สร้างสรรค์ วรรณกรรม ที่ล้ำค่า
ด้วยภาษา ลายลักษณ์ เป็นอักษร
บรรจงเขียน ใส่รส แห่งบทกลอน
ซึ่งเอนอ่อน พลิ้วไหว ในลีลา

ร้อยวลี คำไทย อันไพเราะ
ให้พอเหมาะ แฝงใว้ ในท่วงท่า
เกิดกลกลอน อ่อนหวาน ตระการตา
ด้วยปัญญา แพรวพราว ที่ก้าวไกล

เป็นความสุข เปรมปรีดิ์ ในชีวิต
เป็นความคิด ความจริง อันยิ่งใหญ่
เป็นความรู้ เลิศล้ำ อ่าอำไพ
เป็นความนัย ปริศนา ห้วงอารมณ์

นี่คือ…อุดมการณ์ แห่งงานศิลป์
มิรู้สิ้น สืบสร้าง อย่างเหมาะสม
เพื่อผู้อ่าน ดืมด่ำ ในคำคม
คลายทุกข์ตรม อ่อนแอ ท้อแท้ใจ

จากก้นบึ้ง หัวใจ มอบให้ท่าน
ด้วยผลงาน หลากรส ที่สดใส
จะนำพา สู่แดน แสนวิไล
ด้วยสายใย…แห่งรัก นักประพันธ์

พฤกษา ธาตรี