…เมื่อดอกไม้ …ออกช่อ …ชวนล่อผึ้ง
…เมื่อนกถึง …ปลายทาง …ไม่ห่างหาย
…เมื่อหยาดฝน …หล่นโรย …ลงโปรยปราย
…เมื่ออรุณ …เริ่มฉาย …ประกายทอง

…เมื่อความหวัง …รังสรรค์ …ไม่ผันเปลี่ยน
…เมื่อความเพียร …ของคน …มิหม่นหมอง
…เมื่อดินสอ …ทอเรื่อง …อันเรืองรอง
…ฉันยังต้อง …เจนจด …เขียนบทกลอน

พฤกษา ธาตรี