Ext. Harddisk พังทำให้ได้ไปรื้อดูอดีต ก็ไปเจอะภาพนี้เข้า ภาพถ่ายพาย้อนอดีตไปช่วงเดือนมิถุนายน 2547 ภาพนี้เป็นตอนนั่งรอเวลารถทัวร์ออก ณ อาเขตฯ ท่ารถเชียงใหม่ จะกลับ กรุงเทพฯ

ช่วงเวลานั้นเดินทางบ่อยมาก ขึ้นเหนือล่องใต้ เชียงใหม่ เชียงราย ยัน หาดใหญ่ ตามภารกิจไปอบรม NGOs ไทยให้มีความรู้และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นเครื่องมือในการทำงาน แบกคู่มืออบรมหลายสิบเล่มขึ้นรถทัวร์ไปบ้าง รถไฟบ้าง ขับรถเองบ้าง ชีวิตอยู่บนรถ-ห้องพัก-ห้องคอม

ใครจะไปรู้ละว่าอีกหลายปีต่อมา จะมี Facebook มี Line ผมก็ถือว่าภารกิจเล็ก ๆ ที่ลงมือทำเป็นรากฐานที่ดีให้คนทำงานพัฒนาครับ

บอกละไง “สุราไม่ได้สร้างวีรบุรุษ แต่วีรบุรุษก็ขาดสุราไม่ได้”

อรรณพ นิพิทเมธาวี