จรัล มโนเพ็ชร (ชาตะ 1 มกราคม 2494 / มรณะ 3 กันยายน 2544) อายุ 50 ปี ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขา ศิลปการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปีพุทธศักราช 2540 นายจรัล มโนเพ็ชร เป็นบุตร นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร กับ เจ้าต่อมคำ ณ เชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 7 คน คือ มีพี่สาว 1 คน น้องชาย 5 คน นายจรัล มโนเพ็ชร เป็นบุตรคนที่ 2

ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนเมตตาศึกษา วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคนิคพายัพ ภาควิชาบริหารธุรกิจ เมื่อจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่กรมทางหลวง ย้ายมาทำต่อที่ธนาคารเพื่อ การเกษตร และได้ลาออกเมื่อเริ่มต้นทำงานด้านศิลปะ การร้องเพลงและการแสดง

จรัล มโนเพ็ชร เป็นผู้ที่มีความสามารถ หลายอย่าง เช่น การเแสดงละครทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ ด้านการ ประพันธ์เพลง ด้านการร้องเพลง ด้านการเล่นดนตรี ทั้ง ดนตรีสากลและ ดนตรีพื้นบ้าน ดังนี้คือ

งานเพลง

เริ่มปี 2530 งานเพลงชุดแรก “โฟล์คซองคำเมือง ชุดอมตะ” โดยแต่งคำร้อง ทำนอง เรียบเรียงเสียงประสาน ขับร้อง เล่นดนตรีเอง และควบคุมการผลิตเอง ปัจจุบันเพลงชุดนี้ยังได้รับความนิยม และยังมีจำหน่ายอยู่ในตลาด ตลอดระยะเวลามากกว่า 25 ปี

งานแสดง

เริ่มปี 2521 แสดงภาพยนตร์เรื่องแรก “ดอกไม้ร่วงที่แม่ริม” เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม จนทำให้ผู้อำนวยการสร้างได้สร้างหนังอีกเรื่องหนึ่ง ภายในปีเดียวกัน “เสียงซึงที่สันทราย”และประสบความสำเร็จอย่างสูงเช่นกัน

งานเพลงสารคดี/ภาพยนตร์

ปี 2522 ทำเพลงประกอบสารคดีขององค์การยูนิเซฟ เรื่องหนึ่งเพื่อการรณรงค์ ต่อต้านการประกอบอาชีพโสเภณีของสาวเหนือ ปี 2531 ทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง บุญชูผู้น่ารักงานประพันธ์เพลง จรัล มโนเพ็ชร แต่งเพลงประมาณ 300 เพลง งานเพลงชุดสุดท้ายคือ “ล้านนาชิมโฟนี” และ “หวังเอย หวังว่า”

เกียรติคุณที่เคยได้รับ

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระราชทาน “บุคคลดีเด่นทางด้านการใช้ภาษา” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2537
 • ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี 2540 ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541
 • สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย มอบโล่ขอบคุณการแสดง “จรัล มโนเพ็ชร โชว์” โรงละครแห่งชาติ วันที่ 21 สิงหาคม 2524
 • รางวันศิลปินสันติภาพ ขององค์การยูนิเซฟ มอบให้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2524 โล่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสช่วยงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2525
 • รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ แสดงนำชายภาพยนตร์ “ด้วยเกล้า” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2530
 • รางวัลตุ๊กตาทองเพลงประกอบภาพยนตร์ “บุญชูผู้น่ารัก” “บุญชูสองน้องใหม่” “วิถีคนกล้า”
 • รางวัลของ สยช. เพลงดีเด่น 3 รางวัล ปี 2524, 2525, 2536
 • รางวัลของชมรมวิจารณ์แห่งประเทศไทยเพลงประกอบภาพยนตร์ “วิถีคนกล้า”
 • เพลง “ศิลปินป่า” ได้รับ 6 รางวัล
  – รางวัลพระพิฆเนศทองคำพระราชทาน
  – รางวัลสีสันอะวอร์ด 3 ตำแหน่ง
  – รางวัลชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม
  – รางวัลคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
  – จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี 2540

ปริมาณและคุณภาพของผลงาน จรัล มโนเพ็ชร มีอัลบั้มเพลงประมาณ 15 ชุด ในระยะการทำงาน 25 ปี ด้านการแสดงเขามักจะได้รับเลือกให้ได้แสดงในบทบาทที่เหมาะสมกับเขา และมักจะเป็นงานชิ้นใหญ่หรือเด่นประจำปีของวงการ

งานเด่นของ จรัล มโนเพ็ชร ปี 2539-2540

 • ปี 2539 โดย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ สร้างเพลง “จตุรภาค” เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาส “กาญจนาภิเษก”
 • ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประพันธ์เพลง ในฐานะผู้แต่งเพลงภาคเหนือ เพลง “ฮ่มฟ้าบารมี” ถูกแต่งขึ้นและบันทึกเสียง นับได้ว่าเป็นเพลงพื้นเมืองล้านนา เพลงแรกในหลายๆ ปีที่แต่งขึ้นใหม่และมีการบันทึกเสียงเนื่องในโอกาสพิเศษครั้งเดียวในชีวิตของคนไทย
 • ต้นปี 2540 ในงาน “เฉลิมขวัญนพบุรี 700 ปี นครเชียงใหม่” จัดขึ้นโดย รัฐบาลและ จังหวัดเชียงใหม่ จรัล มโนเพ็ชร ได้รับเลือกให้เป็นผู้เขียนบทด้านฉันทลักษณ์ ภาษาล้านนา ร่วมแสดงเป็นผู้เล่าเรื่องขับร้องและเป็นผู้แต่งเพลงประกอบการแสดงทั้งเรื่อง ความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง ควบคุมการฝึกซ้อมและควบคุมการแสดง

จาก “ประวัติชีวิตผลงาน จรัล มโนเพ์ชร”
หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ